Dominika Dąbrowska

 
coach PCC ICF, Certified Coach CoachWise™
coach grupowy i zespołowy
superwizor coachingu
facylitatorka metody The Inner Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Copyright ©2021 Superwizja Coacha, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 17610